Agencja Marketingowa PL
wydłużamy
dobę


Dwa cztery, siedem, trzy sześć pięć.
Patent na niespanie.
Praca, praca, a po pracy… praca.
12 prac Herkulesa… walniemy migiem.